Skip to main content

Daingean Library ~ Leabharlann an Daingin

Daingean Library Interior

Táimid ag lorg do chuid aiseolais agus ionchuir maidir leis na bailiúcháin agus na seirbhísí atá beartaithe do leabharlann nua Éadan Doire. Táimid an-bhuíoch díot as bheith páirteach.

Suirbhé maidir le Bailiúcháin agus Seirbhísí
Leabharlann Éadan Doire

Suirbhé ar Scoileanna maidir le Leabharlann
Éadan Doire

We are seeking your feedback and input into collections and services planned for
Edenderry’s new library. Your participation is much appreciated.

Edenderry Library Collections and Services
Survey

Edenderry Library Schools Survey


Day / LáOpening Hours / Uaireanta Oscailte
Tuesday / An Mháirt14:00 – 17:00
Thursday / An Déardaoin13:00 – 17:00 & 18:00 – 20:00
Saturday / An Satharn10:00 – 13:00
*Bank Holiday Saturday
*Saoire Bainc Dé Sathairn
Closed
Dúnta

Find Us / Teacht Orainn

Main Street,
Daingean,
Co. Offaly,
R35 NW63

Príomhshráid
An Daingin,
Uíbh Fhailí
R35 V6P5

Group and Club Meetings at Daingean Library

Contact Daingean Library directly for more information on any of the events listed below.

Daingean Library Book Club meet on the second last Thursday of each month at 11:00