Skip to main content

Edenderry Library ~ Leabharlann Éadan Doire

Edenderry Library Interior

Táimid ag lorg do chuid aiseolais agus ionchuir maidir leis na bailiúcháin agus na seirbhísí atá beartaithe do leabharlann nua Éadan Doire. Táimid an-bhuíoch díot as bheith páirteach.

Suirbhé maidir le Bailiúcháin agus Seirbhísí
Leabharlann Éadan Doire

Suirbhé ar Scoileanna maidir le Leabharlann
Éadan Doire

We are seeking your feedback and input into collections and services planned for
Edenderry’s new library. Your participation is much appreciated.

Edenderry Library Collections and Services
Survey

Edenderry Library Schools Survey


Day / LáOpening Hours / Uaireanta Oscailte
Tuesday / An Mháirt10:00 – 17:00
Wednesday / An Chéadaoin10:00 – 20:00
Thursday / An Déardaoin10:00 – 17:00
Friday / An Aoine10:00 – 17:00
Saturday / An Satharn10:00 – 13:00
*Bank Holiday Saturday
*Saoire Bainc Dé Sathairn
Closed
Dúnta

Find Us / Teacht Orainn

43 JKL Street,
Edenderry,
Co. Offaly,
R35 NW63

43 Sraid JKL,
Éadán Doire,
Uíbh Fhailí
R45 RX48

Group and Club Meetings at Edenderry Library

Contact Edenderry Library directly for more information on any of the events listed below.

Edenderry Young adult book club meeting the first wednesday of each month at 14:30
Edenderry Adult Book Club meets on the fourth Wednesday of each month at 18:30
Edenderry's Tuesday Morning Book Club meeting on the first Tuesday of each month at 11:00