Multi-Party Framework Agreement for Road Signs & Ancillaries (Supply Only) Public Service Bodies

The Local Government Operational Procurement Centre (LGOPC) has published a Multi-Party Framework Agreement for  Public Service Bodies  to procure  Road Signs & Ancillaries (Supply Only).

The LGOPC will carry out a competition to appoint Suppliers to the Framework. Public Service Bodies will then run competitions with the Suppliers in their area to procure Road Signs.

To access the Framework documentation, please ensure you register on the Office of Government Procurement website : www.etenders.gov.ie.

Should you wish to find out more about the Framework, please contact the LGOPC Helpdesk at 076 106 4020 or by email at : eproc@kerrycoco.ie.

Information Notes here : Road Signs and Ancillaries Information Notice.docx (size 95 KB)

Name of Framework

Publishing

Time & Date

Closing

Time & Date

Publishing Website

 

Multi-Party Framework Agreement for Road Signs & Ancillaries (Supply Only)

 

15:00Hrs

 

16th April, 2019

 

15:00Hrs

 

29th May, 2019

 www.etenders.gov.ie

 

Creat Ilpháirtí um Comharthaí Bóthair & Tuarastail a sholáthar (Soláthar Amháin) do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí 

 

Tá Creat nua do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí chun Comharthaí Bóthair agus a nGabhálais a Sholáthar (Soláthar Amháin) foilsithe ag Ionad Soláthair Oibriúcháin an Rialtais Áitiúil.  Reáchtálfaidh an tIonad comórtas chun Soláthraithe a a cheapadh don gCreat. Reáchtálfaidh Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí comórtais ansin leis na Soláthraithe ina gceantar chun Comharthaí Bóthair agus a nGabhálais a sholáthar. 

Chun teacht ar cháipéisíocht an Chreata, déan deimhin de go gcláraíonn tú ar shuíomh gréasáin na hOifige um Sholáthar Rialtais www.etenders.gov.ie.

Má theastaíonn uait a thuilleadh a fháil amach mar gheall ar an gCreat seo, déan teagmháil le Deasc Chabhrach Ionad Soláthair Oibriúcháin an Rialtais Áitiúil ag 076 1064020 nó cuir ríomhphost go eproc@kerrycoco.ie.

Ainm an Chreata

Dáta

Foilsithe

Spriocdáta

 

Suíomh Gréasáin

ar a bhfuil sé foilsithe

 

Creata um Chomharthaí Bóthair agus a nGabhálais a sholáthar (Soláthar Amháin)

 

15:00Hrs

 

16ú  Aibreán 2019

 

15:00Hrs

 

29ú  Bealtaine, 2019

www.etenders.gov.ie