Skip to main content

Fógra faoin gCruinnú Bliantúil

Beidh a Cruinniú Bliantúil ag Comhairle Chontae Uíbh Fhailí Dé hAoine an 21 Meitheamh 2024 ag 2.00in, ag a mbeidh toghchán a Cathaoirligh mar chéad ghnó ag an gComhairle nuathofa. Is é an cruinniú seo an chéad chruinniú den Chomhairle nuathofa tar éis na dtoghchán áitiúil a reáchtáladh ar an 7 Meitheamh 2024.

Déanann Údaráis Áitiúla, de bhua a sainordaithe daonlathaigh, ceapacháin chuig réimse comhlachtaí. Déanann Comhairle Chontae Uíbh Fháilí ceapacháin chuig na comhlachtaí seo a leanas.